Ekranoplan

Digital Visuel Kommunikation + Konceptudvikling

Hvem er vi?

Ekranoplan er et microbureau med speciale i konceptudvikling og formidling gennem visuelle digitale medier.
Vi er tværfagligt funderet i design, medievidenskab og filosofi.

Vores besætning besidder mange års erfaring indenfor digital kommunikation.

Hvad laver vi her?

Ekranoplan betragter en given opgave udfra et hieraki af kvaliteter denne besidder.
Verden

Denne første distinktion relaterer sig til modtagerens forhold til værket og dettes narrative struktur.
Proces

Ekranoplan tager oftest ansvar for hele skabelsesprocessen – fra vugge til grav. Men der er instanser, hvor vores assistance begrænser sig til enkelte faser af denne proces.
Objekt

Hvilken håndgribelig form påtager opgaven sig.
Scenarie

Vi fokuserer på områder, som vi har en speciel passion for eller erfaring med.

 

Hvor er vi på vej?

Ekranoplans store passion er at afsøge grænseområderne af de gængse territorier for, hvad der er muligt inden for digital visuel kommunikation og konceptudvikling.

En digital løsning der kan skabe et stærkt bindeled med den verden hvor vi færdes, og derved opfylde disse mediers fællesskabs skabende potentiale.

Sammen med jer kan vi skabe et tiltrækkende univers via et æstetisk, funktionelt og enkelt design, som du har lyst til at dele og anbefale med andre.
Mange af vores opgave er for kunder der arbejder på at omfavne FN’s Verdensmål. Vi bestræber os på at tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål som pejlemærke, både i de opgave vi påtager os, samt i hvordan vi løser disse.

MS

Opgave A

I Global Contact har vi pt. to sites, globalcontact.dk og globalcontact.se, med hver deres backend.
Vi ønsker at migrere det svenske site over på det danske, så de deler backend, men fortsat har hver deres domæne.
Hvordan ville du gribe sådan en opgave an? Og hvad mener du, man skal være opmærksom på i sådan en migration?

Opgave B

På et af vores sites har vi oplevet fejl i vores målsporing i Google Analytics, hvor køb med et specifikt ordre-ID er blevet registreret som flere køb i Google Analytics. Målsporingen var opsat sådan, at et mål blev registreret i Google Analytics ved indlæsning af en specifik takkeside. Problemet opstod, da brugerne bogmærkede og genindlæste takkesiderne igen og igen. På den måde blev købet registreret flere gange, selvom der kun var tale om ét køb.
Kom gerne med et eller flere bud på, hvordan du ville gribe sådan en opgave an og forklar de forskellige løsningsmodeller.

Demonstration