Ekranoplan

Digital Visuel Kommunikation + Konceptudvikling

Hvem er vi?

Ekranoplan er et microbureau med speciale i konceptudvikling og formidling gennem visuelle digitale medier.
Vi er tværfagligt funderet i design, medievidenskab og filosofi.

Vores besætning besidder mange års erfaring indenfor digital kommunikation.

Hvad laver vi her?

Ekranoplan betragter en given opgave udfra et hieraki af kvaliteter denne besidder.
Verden

Denne første distinktion relaterer sig til modtagerens forhold til værket og dettes narrative struktur.
Proces

Ekranoplan tager oftest ansvar for hele skabelsesprocessen – fra vugge til grav. Men der er instanser, hvor vores assistance begrænser sig til enkelte faser af denne proces.
Objekt

Hvilken håndgribelig form påtager opgaven sig.
Scenarie

Vi fokuserer på områder, som vi har en speciel passion for eller erfaring med.

 

Hvor er vi på vej?

Ekranoplans store passion er at afsøge grænseområderne af de gængse territorier for, hvad der er muligt inden for digital visuel kommunikation og konceptudvikling.

En digital løsning der kan skabe et stærkt bindeled med den verden hvor vi færdes, og derved opfylde disse mediers fællesskabs skabende potentiale.

Sammen med jer kan vi skabe et tiltrækkende univers via et æstetisk, funktionelt og enkelt design, som du har lyst til at dele og anbefale med andre.
Mange af vores opgave er for kunder der arbejder på at omfavne FN’s Verdensmål. Vi bestræber os på at tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål som pejlemærke, både i de opgave vi påtager os, samt i hvordan vi løser disse.

Livsverden

1:1

Ekranoplan er et lille 1:1-bureau. Som kun trækker på de ressourcer, som skal til for at løse opgaven.

Det betyder, at I kun betaler for effektive arbejdstimer med konkurrencedygtige priser, og I bliver ikke mødt af fordyrende led, mersalg eller lignende. Istedet tilbyder vi nærhed og kvalitet.

Når I arbejder med os, kan I trygt forvente, at opgaverne bliver gjort færdig til den kvalitet og pris, som vi har aftalt – og at vi når vores deadlines.

Vi vælger primært de opgaver, som vi selv kan løse, og styrer projekterne hele vejen og er derfor meget fleksible.

Vi arbejder transparent og viser jer, hvordan vi bryder opgaverne op i underfaser. Og skal vi fx have hjælp i vores netværk til at løse en teknisk udfordring, så er i med til at tage beslutning om det.