Ekranoplan

Digital Visuel Kommunikation + Konceptudvikling

Hvem er vi?

Ekranoplan er et microbureau med speciale i konceptudvikling og formidling gennem visuelle digitale medier.
Vi er tværfagligt funderet i design, medievidenskab og filosofi.

Vores besætning besidder mange års erfaring indenfor digital kommunikation.

Hvad laver vi her?

Ekranoplan betragter en given opgave udfra et hieraki af kvaliteter denne besidder.
Verden

Denne første distinktion relaterer sig til modtagerens forhold til værket og dettes narrative struktur.
Proces

Ekranoplan tager oftest ansvar for hele skabelsesprocessen – fra vugge til grav. Men der er instanser, hvor vores assistance begrænser sig til enkelte faser af denne proces.
Objekt

Hvilken håndgribelig form påtager opgaven sig.
Scenarie

Vi fokuserer på områder, som vi har en speciel passion for eller erfaring med.

 

Hvor er vi på vej?

Ekranoplans store passion er at afsøge grænseområderne af de gængse territorier for, hvad der er muligt inden for digital visuel kommunikation og konceptudvikling.

En digital løsning der kan skabe et stærkt bindeled med den verden hvor vi færdes, og derved opfylde disse mediers fællesskabs skabende potentiale.

Sammen med jer kan vi skabe et tiltrækkende univers via et æstetisk, funktionelt og enkelt design, som du har lyst til at dele og anbefale med andre.
Mange af vores opgave er for kunder der arbejder på at omfavne FN’s Verdensmål. Vi bestræber os på at tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål som pejlemærke, både i de opgave vi påtager os, samt i hvordan vi løser disse.

Om Ekranoplan

Digital kommunikation

I Ekranoplan arbejder vi med at målrette kommunikation i digitale sammenhænge.

En digital løsning kan sammen med et analogt anslag skabe et stærkt bindeled med den verden, hvor vi færdes blandt familie, venner, studiekammerater, kollegaer og kunder.

Sammen med jer kan vi skabe et tiltrækkende univers via et æstetisk, funktionelt og enkelt design, som du har lyst til at dele og anbefale med andre.

Vi formidler jeres kernefortælling og skaber sammenhængskraft på tværs af analoge og digitale medier.

Vi gør jeres strategi levende med unikke løsninger

I jeres virksomhed eller organisation har I formodentlig allerede en strategi, vision eller en grundlæggende fortælling om jer selv eller jeres produkter og ydelser.

I har et tydeligt billede af, hvor I vil hen og et mål for, hvad I vil møde omverdenen med, men er måske i tvivl om, hvordan I skal gøre det.

I Ekranoplan finder vi sammen med jer den rigtige løsning, som gør jeres strategi og vision nærværende og levende.

Vi hjælper med at tilrettelægge jeres budskaber og kernefortælling.

Vi ser på design og virkemidler og binder det sammen i teknik og medieplatforme, som I selv kan arbejde i.

Det behøver ikke, at være dyrt, hvis I vælger de rigtige platforme og design fra starten.

Vores forretningsfilosofi er, at vi vil give bedst mulig valuta for de penge i investerer i et nyt design, ved fx at tage udgangpunkt i de medier og platforme, som I er trygge ved eller arbejder med i forvejen.

I Ekranoplan leverer vi derfor ikke standardløsninger, men skaber unikke designs og fortællinger, som tager udgangspunkt i jer og jeres målgruppes behov.

Vi skiller os ud - men er godt funderet

Vi arbejder med jer, som er villige til at gå hele vejen for at skille jer ud fra mængden og skabe kontakt med jeres målgrupper ved at formidle budskaber og skabe oplevelser på nye måder.

Men vi vælger ikke nye uafprøvede løsninger og skøre idéer.

Vi udvikler nye løsninger, som er solidt funderet inden for design, æstetik, funktionalitet, medieviden, arkitektur, filosofi og journalistik.

Vi arbejder derfor metodisk og anvender gennemprøvede designprocesser og involverer jer hele vejen igennem.