Ekranoplan

Digital Visuel Kommunikation + Konceptudvikling

Hvem er vi?

Ekranoplan er et microbureau med speciale i konceptudvikling og formidling gennem visuelle digitale medier.
Vi er tværfagligt funderet i design, medievidenskab og filosofi.

Vores besætning besidder mange års erfaring indenfor digital kommunikation.

Hvad laver vi her?

Ekranoplan betragter en given opgave udfra et hieraki af kvaliteter denne besidder.
Verden

Denne første distinktion relaterer sig til modtagerens forhold til værket og dettes narrative struktur.
Proces

Ekranoplan tager oftest ansvar for hele skabelsesprocessen – fra vugge til grav. Men der er instanser, hvor vores assistance begrænser sig til enkelte faser af denne proces.
Objekt

Hvilken håndgribelig form påtager opgaven sig.
Scenarie

Vi fokuserer på områder, som vi har en speciel passion for eller erfaring med.

 

Hvor er vi på vej?

Ekranoplans store passion er at afsøge grænseområderne af de gængse territorier for, hvad der er muligt inden for digital visuel kommunikation og konceptudvikling.

En digital løsning der kan skabe et stærkt bindeled med den verden hvor vi færdes, og derved opfylde disse mediers fællesskabs skabende potentiale.

Sammen med jer kan vi skabe et tiltrækkende univers via et æstetisk, funktionelt og enkelt design, som du har lyst til at dele og anbefale med andre.
Mange af vores opgave er for kunder der arbejder på at omfavne FN’s Verdensmål. Vi bestræber os på at tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål som pejlemærke, både i de opgave vi påtager os, samt i hvordan vi løser disse.

Copenhagen Bicycles

I ˆ KBH

Muligheden for at opleve København fra sadlen på en cykel er heldigvis ikke uopnåelig for byens besøgende, da der er mange muligheder for i tidsbegrænsede perioder at leje en cykel, hvor Copenhagen Bicycles er blandt de førende.

Ekranoplan fik til opgave at undersøge muligheden for at implementere advanceret booking i WordPress for Copenhagen Bicycles, med hvad det indebærer af lagerstyring og komplekse algoritmer i relation til tid og leje.
Efter en grundig analyse, faldt valget på Checkfront Systemet – et system der er så kompleks, at den optimale vej videre var at bygge en hjemmeside op fra bunden der kunne trække på alle fordelene fra dette system.
Projektet blev løst i samarbejde med Mads Barkman.

Taxonomier

Non Lineær

Motor

Menneske Maskine

Æstetik

Oplevelse

Interaktive medier

Bevægelse