Ekranoplan

Digital Visuel Kommunikation + Konceptudvikling

Hvem er vi?

Ekranoplan er et microbureau med speciale i konceptudvikling og formidling gennem visuelle digitale medier.
Vi er tværfagligt funderet i design, medievidenskab og filosofi.

Vores besætning besidder mange års erfaring indenfor digital kommunikation.

Hvad laver vi her?

Ekranoplan betragter en given opgave udfra et hieraki af kvaliteter denne besidder.
Verden

Denne første distinktion relaterer sig til modtagerens forhold til værket og dettes narrative struktur.
Proces

Ekranoplan tager oftest ansvar for hele skabelsesprocessen – fra vugge til grav. Men der er instanser, hvor vores assistance begrænser sig til enkelte faser af denne proces.
Objekt

Hvilken håndgribelig form påtager opgaven sig.
Scenarie

Vi fokuserer på områder, som vi har en speciel passion for eller erfaring med.

 

Hvor er vi på vej?

Ekranoplans store passion er at afsøge grænseområderne af de gængse territorier for, hvad der er muligt inden for digital visuel kommunikation og konceptudvikling.

En digital løsning der kan skabe et stærkt bindeled med den verden hvor vi færdes, og derved opfylde disse mediers fællesskabs skabende potentiale.

Sammen med jer kan vi skabe et tiltrækkende univers via et æstetisk, funktionelt og enkelt design, som du har lyst til at dele og anbefale med andre.
Mange af vores opgave er for kunder der arbejder på at omfavne FN’s Verdensmål. Vi bestræber os på at tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål som pejlemærke, både i de opgave vi påtager os, samt i hvordan vi løser disse.

Samarbejde efter Skilsmisse

Applikation

Ekranoplan lavede et værktøj til projektet Samarbejde efter skilsmisse, der skal hjælpe og assistere skilsmisse ramte, til at komme igennem krisen. Vi byggede et animeret præsentationsværktøj op fra bunden, der udover at være hjælp til de involverede, er et forskningsværktøj der kan være med til at understøtte forskningen i at forstå og forbedre situationen for de ramte.
Samarbejde efter skilsmisse blev lavet i samarbejde med Statsforvaltningen og Københavns Universitet.

Taxonomier

Lineær

Non Lineær

Motor

Menneske Maskine

Æstetik

Subjekt Materiale

Oplevelse

Grafisk Design

Interaktive medier

Community