Ekranoplan

Digital Visuel Kommunikation + Konceptudvikling

Hvem er vi?

Ekranoplan er et microbureau med speciale i konceptudvikling og formidling gennem visuelle digitale medier.
Vi er tværfagligt funderet i design, medievidenskab og filosofi.

Vores besætning besidder mange års erfaring indenfor digital kommunikation.

Hvad laver vi her?

Ekranoplan betragter en given opgave udfra et hieraki af kvaliteter denne besidder.
Verden

Denne første distinktion relaterer sig til modtagerens forhold til værket og dettes narrative struktur.
Proces

Ekranoplan tager oftest ansvar for hele skabelsesprocessen – fra vugge til grav. Men der er instanser, hvor vores assistance begrænser sig til enkelte faser af denne proces.
Objekt

Hvilken håndgribelig form påtager opgaven sig.
Scenarie

Vi fokuserer på områder, som vi har en speciel passion for eller erfaring med.

 

Hvor er vi på vej?

Ekranoplans store passion er at afsøge grænseområderne af de gængse territorier for, hvad der er muligt inden for digital visuel kommunikation og konceptudvikling.

En digital løsning der kan skabe et stærkt bindeled med den verden hvor vi færdes, og derved opfylde disse mediers fællesskabs skabende potentiale.

Sammen med jer kan vi skabe et tiltrækkende univers via et æstetisk, funktionelt og enkelt design, som du har lyst til at dele og anbefale med andre.
Mange af vores opgave er for kunder der arbejder på at omfavne FN’s Verdensmål. Vi bestræber os på at tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål som pejlemærke, både i de opgave vi påtager os, samt i hvordan vi løser disse.

smsLove

Interaktiv kunst i Istanbul

Afspil

Afspil

Stop

00:00/00:00

Sammen med den lokale kunstner Gul Kozacioglu, skabte vi værket smsLOVE til visning i Istanbul. Værket bestod af en serie af videoer der blev aktiveret af tekstbeskeder sendt til et givent nummer og derefter projekteret ud over byen fra toppen af en de højeste bygninger.
Disse sms’er afgjorde så hvilke videoer der blev vist sammen med beskeden. I det politiske ladede miljø i Tyrkiet, hvor censur er en del af hverdagen, var der mange typer af beskeder og budskaber der ikke var tilladte. Når dette var tilfældet ville beskederne ikke blive vist, men i stedet ville budskaberne blive erstattet af det universelle budskab om kærlighed, der her vil blive en repressiv erstatning, for mere presserende forhold.

Taxonomier

Lineær

Non Lineær

Æstetik

Subjekt Materiale

Oplevelse

Video

Motion Graphics

Kunst og kultur

Community